Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Warto wiedzieć

KLIMA-THERM jest członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

PORTPC

http://www.portpc.pl/

Organizacji zrzeszającej osoby i firmy będące specjalistami w technologii pomp ciepła. Rekomendujemy stronę PORT PC jako źródło rzetelnej informacji z zakresu pomp ciepła.

 

PORT PC jako opiniotworcza organizacja branzowa zajmuje stanowisko we wszystkich istotnych sprawach dotyczących pomp ciepła. Poniżej udostepniamy opinie dotyczącą obrotu f-gazami. 

PORT PC opinia f-gaz 

 

Interesuje cię jak w rzeczywistości pracuje pompa ciepła?

FUJITSU GENERAL LIMITED udostepniło specjalną stronę gdzie on line można monitować realne instalacje grzewcze z pompami WATERSTAGE. 

LIVE HEAT PUMP

 

PROGRAM WSPARCIA POMP CIEPŁA PROSUMENT


Jest już dostepne dofinansowanie w ramach programu PROSUMENT- wsparcia dla systemów korzystających z odnawialnych źródeł energii ( w tym pomp ciepła powietrze/woda WATERSTAGE

 

Szczególy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

tutaj:  PROSUMENT

 

Klasy efektywności energetycznej pomp ciepła 

 

Aby usystematyzować klasyfikację urządzenia podzielono na grupy, i tak np. klimatyzatory o mocy do 12kW są w grupie LOT10. Pompy ciepła natomiast w grupie LOT1 – wodne systemy grzewcze o mocach poniżej 400 kW, razem z kotłami. Procedura porównania efektywności urządzeń zasilanych różnymi źródłami (gaz, olej, energia elektryczna) oraz korzystających lub nie z odnawialnych źródeł energii jest dosyć złożona a jej końcowym efektem jest wyznaczenie współczynnika sezonowej efektywności energetycznej ηs i na jego podstawie wyznaczenie klasy efektywności

Przy czym referencyjną temperatura zasilania jest +55oC. W przypadku pomp ciepła wprowadzono dodatkową temperaturę referencyjną +35oC dla urządzeń  niskotemperaturowych.

 

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

Sezonowa efektywność energetyczna ηs [%]

Temperatura zasilania +55oC

Sezonowa efektywność energetyczna ηs [%]

Temperatura zasilania +35oC

A+++

ηs≥ 150

ηs≥ 175

A++

125 ≤ ηs < 150

150 ≤ ηs< 175

A+

98 ≤ ηs< 125

123 ≤ ηs< 150

A

90 ≤ ηs< 98

115 ≤ ηs< 123

B

82 ≤ ηs< 90

107 ≤ ηs< 115

C

75 ≤ ηs< 82

100 ≤ ηs< 107

D

36 ≤ ηs< 75

61 ≤ ηs< 100

E

34 ≤ ηs< 36

59 ≤ ηs< 61

F

30 ≤ ηs< 34

55 ≤ ηs< 59

G

ηs< 30

ηs< 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla pomp ciepła sezonową efektywność energetyczną wyznacza się na podstawie wskaźnika SCOP z  uwzględnieniem wskaźnika 2,5 (stosowanego dla urządzeń zasilanych energią elektryczną) dla urządzeń gazowych i olejowych ηs jest w zasadzie sprawnością użytkową, wskaźnik ten wynosi 1,0 co powoduje, że ηs odnosi się do energii pierwotnej zużywanej przez urządzenie. 

Wprowadzenie klas efektywności pozwala również na regulację rynku urządzeń grzewczych poprzez eliminację urządzeń najmniej efektywnych. I tak w roku 2017 pojawi się klasa A+ a zniknie klasa G natomiast w 2019 pojawi się nowa klasa A+++, zniknie natomiast klasa E, F -dla urządzeń bez zasobnika. Jeżeli jednak urządzenie wcześniej osiągnie klasę A+ lub A+++ może być tak znakowane już od 2015 roku.

Ekoprojekt nakłada obowiązki na instalatora. System grzewczy jako system złożony może, wzbogacony o dodatkowe elementy uzyskać wyższą efektywność  niż samo urządzenie. Dlatego do obowiązków instalatora będzie należeć określenie efektywności i klasy całego systemu grzewczego. Takim dodatkowym elementem może być regulator lub kolektor słoneczny. Specjalne karty systemu służą do szacowania efektów zastosowanych urządzeń. Zastosowanie czujnika temperatury zewnętrznej podnosi efektywność energetyczną o 2%, natomiast zastosowanie dodatkowego regulatora pomieszczeniowego o dalsze 4%

Szczegóły dotyczące etykiety można poznać na stronie ErP.

 

KLIMA-THERM jest członkiem KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA

kfch logo

http://www.kfch.pl/

Organizacji zrzeszającej pracodawców z branży chłodnictwa i klimatyzacji. Rekomendujemy stronę KFCH jako źródło rzetelnej informacji z zakresu chłodnictwa.

 

 

Krajowe Forum Chłodnictwa poinformaowało, że nowelizacja tzw ustawy F gazowej została rozpatrzona przez Senat RP w dniu 19 lipca br. i przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Tekst ustawy zmieniającej ustawę f-gazową w wersji senackiej jest do pobrania na stronach KFCH

Warto podkreślić, że zawarte w niej uwagi nabiorą pełnej aktualności dopiero po wejściu w życie tej nowelizacji (musi nastąpić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw + stosowne vacatio legis po ogłoszeniu). Dotychczasowy stan prawny, mimo zakończenia zasadniczej części prac nad nowelizacją, pozostaje nadal bez zmian.

 

Nowa ustawa F-gazowa (Rozporządzenie UE 517/2014) wporwadza szareg obowiązków związanych z obowiązakową kontroloą szcelności instalacji chłodniczych. KFCH przygotowało specjalną ulotkę informacjyną na ten temat do pobrania tutaj: Ulotka F-gazowa

 

Informacja przygotowana przez Krajowe Forum Chłodnictwa dotycząca ustawy f-gazowej

 

Nowa ustawa f-gazowa , która weszła w życie z dniem 10 lipca br. jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej branży ale też dopiero wstępnym krokiem w celu urzeczywistnienia krajowej legislacji f-gazowej.

 

Samo wejście w życie ustawy f-gazowej, aż do czasu wydania wykonawczych rozporządzeń f-gazowych,  nie zmienia dotychczasowej sytuacji firm serwisowych, tj. w szczególności:

 

 • obowiązują dotychczasowe zakazy i  certyfikacja dotycząca pracy z  substancjami kontrolowanymi („ozonowymi”) (zwłaszcza przepisy karne i grzywny lecz w podwyższonych kwotach),
 • nie obowiązują i nie wolno wymagać certyfikatów do pracy z f-gazami w Polsce do czasu wejścia w życie stosownych rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej (tj. aż do czasu  zapewnienia przez władze firmom i ich pracownikom certyfikacji w krajowych urzędach – do tego czasu nadal wykorzystuje się świadectwa kwalifikacji – certyfikaty „ozonowe”, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska),
 • nie jest obowiązkowa certyfikacja w oparciu o zagraniczne ośrodki (oferowana po wygórowanych cenach).

 

Tak więc ustawa f-gazowa w dniu jej wejścia w życie zasadniczo nie wprowadza obowiązków nie znanych dotychczas firmom serwisowym i operatorom (właścicielom) instalacji lecz ustawa ta  potwierdza obowiązki wynikające z dotychczasowej unijnej legislacji f-gazowej (Rozporządzenie UE nr 842/2006) i dotychczasowej krajowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową  oraz co istotne będzie zapewniała ich egzekwowanie w pełni  na poziomie krajowym (jednak jak już zaznaczono wyżej w znacznej mierze po wydaniu stosownych rozporządzeń wykonawczych).  

 

Należy przy tym odróżnić jej wpływ uregulowań ustawy f-gazowej odrębnie (choć istnieje wiele podobieństw) odnośnie:

 • substancji kontrolowanych (substancji zubożających warstwę ozonową, substancje ozonowe, HCFC, czynniki chłodnicze z rodziny R-22),
 • f-gazów.

 

W pierwszym wypadku obowiązki znane z dotychczasowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową zostają przeniesione do ustawy f-gazowej. W szczególności oznacza to, że tak jak dotychczas do pracy z substancjami kontrolowanymi bezwzględnie (tj. z zagrożeniem odpowiedzialnością karną) niezbędne są świadectwa kwalifikacji (tj. świadectwa „ozonowe”). Obowiązuje także od 1 stycznia br. bezwzględny zakaz obrotu i dopełniania instalacji czynnikami chłodniczymi z tej rodziny (nakazany i możliwy jest jedynie odzysk czynników chłodniczych z takich instalacji).

 

W drugim wypadku prawdziwe znaczenie krajowej ustawy f-gazowej dotyczy nowego podejścia do f-gazów na poziomie krajowym. Polega ono na tym, że obowiązki wynikające ze znanej od lat unijnej legislacji f-gazowej (opartej na Rozporządzeniu UE nr 842/2006) będą mogły być wkrótce realnie egzekwowane na poziomie krajowym  odnośnie pracy z f-gazami i odnośnie instalacji napełnionych f-gazami. Obowiązki te w przeważającej mierze będą aktualizowały się wobec firm serwisowych i operatorów (właścicieli instalacji) dopiero po wydaniu kolejnych rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej.

 

Do czasu umożliwienia przez władze pozyskiwania certyfikatów f-gazowych w krajowych urzędach (czego zapewnienie jest obowiązkiem naszych władz wobec firm) najlepszą praktyką dla firm serwisowych pozostaje dotychczasowa, polegająca na wykorzystywaniu świadectw kwalifikacji (certyfikatów „ozonowych”), które nadal zachowują swoją ważność i w krajowych warunkach najlepiej potwierdzają kompetencje, do pracy z czynnikami chłodniczymi i obsługi instalacji je zawierających.

 

Zalecane jest firmom serwisowym w okresie przejściowym stosowanie dotychczasowych przepisów i kontynuowanie dotychczasowych dobrych praktyk, w szczególności:

 

posługiwanie się świadectwami kwalifikacji (certyfikatami „ozonowymi”) do prac z czynnikami chłodniczymi,

legitymowanie się dotychczas wymaganym wyposażeniem,

prowadzenie sprawozdawczości, etykietowania i kart urządzeń w dotychczasowy sposób,

prowadzenie odzysku i stosownych uzgodnień w celu poprawnego odzysku czynników chłodniczych.

 

Jak wspomniano wyżej, samo w sobie więc wejście w życie ustawy f-gazowej nie poparte rozporządzeniami wykonawczymi nie zmienia dotychczasowej sytuacji firm serwisowych i operatorów (właścicieli) instalacji chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła wykonawczymi (poza nielicznymi wyjątkami opisanymi poniżej). Ustawa f-gazowa jest więc zapowiedzią „nowych” obowiązków, które będą mogły być realnie egzekwowane w Polsce dopiero po stworzeniu przez władze warunków do wypełniania tych obowiązków przez firmy (w szczególności firmy serwisowe i operatorów jako właścicieli instalacji). Stanie się to w drodze rozporządzeń wykonawczych, które powinny być sukcesywnie wydawane.

 

W dniu wejścia w życie ustawy f-gazowej:

 

 • 10 lipca 2015 r.  zaktualizowały się jedynie jako wyjątki i tylko w zakresie dotyczącym f-gazów obowiązki odnośnie:

 

 • importerów i dystrybutorów wprowadzających do Polski f-gazy  oraz ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych,
 • operatorów (właścicieli)  instalacji lecz jedynie o napełnieniu powyżej 300 kg – z zagrożeniem grzywną w wysokości 4.000-10.000 zł.:

 

Konieczność zainstalowania systemów wykrywania wycieków w f-gazowych stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, w tym w ich obiegach, zawierających co najmniej 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych,

 

 • wszystkich podmiotów posiadających f-gazy (a także substancje kontrolowane, tj. z rodziny R-22) – z zagrożeniem grzywną w wysokości 4.000-10.000 zł.:

 

ü  zakaz  przekazywania  ich  osobom fizycznym na własne potrzeby (tj. poza wypadkami wynikającymi z przeprowadzenia konkretnej usługi i wyłącznie na jej potrzeby).

 

 

Kolejnymi datami, w których powinny aktualizować się powinny następne obowiązki operatorów i firm serwisowych  to 26 września i 26 grudnia 2015 r. jednak ze względu na to, że terminy wchodzenia w życie poszczególnych rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej nie są jeszcze określone w wielu wypadkach wyznaczone terminy mogą okazać się jedynie terminami instrukcyjnymi (nie zaś bezwarunkowymi).

 

Niemniej warto zauważyć jednak już teraz, że nieuchronnie zbliżają się terminy możliwości egzekwowania od nich kolejnych obowiązków, w szczególności będzie dotyczyło to:

 

 • od 26 września 2015 r. (bezwarunkowo i z zagrożeniem dotkliwymi grzywnami w wysokości 4.000-10.000 zł):

 

 • operatorów (właścicieli) instalacji – konieczność zapewnienia sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, w następujących okresach:

- zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane do 3 kg - raz na 12 miesięcy,

- zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane do 300 kg -  raz na 6 miesięcy,

- zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane pow. 300 kg - raz na 3 miesiące.

  

Grzegorz Gontarz
Dyrektor Krajowego Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców

 

 

USTAWA O Substancjach Zuborzających Warstwę Ozonową SZWO

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1005/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 września 2009 r.  w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Legislacja krajowa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. nr.121 poz.1263 z dn. 2004)  

 

Substancja kontrolowana - określenie odnoszące się do chemicznych związków organicznych oraz ich   

                                               izomerów zubożających warstwę ozonową.  Stopień wpływu danej substancji                                                  określa wspkaźnik ODP (Potencjał Niszczenia Warstwy  Ozonowej) Został

                                               odniesiony do czynnika R11 uznanego za wartość jednostkową (ODP=1)

Substancje kontrolowane:

a. Chlorofluorowęglowodory – CFC – np. R11, R12

b. Halony – środki gaśnicze

c. Wodorochlorofluorowęglowodory – HCFC – np. R22

d. Wodorbromofluorowęglowodory – HBFC

 

Przykład: R-22

 

01.01.2004 – 31.12.2009 -  zakaz wprowadzania na rynek nowych urządzeń zawierających czynnik R-22  (nowy czynnik możliwy do stosowania tylko w czynnościach serwisowych

01.01.2010 – 31.12.2014 – zakaz stosowania nowego czynnika . Możliwość stosowania czynnika do czynności serwisowych pochodzącego z udokumentowanego odzysku.

01.01.2015 – całkowity zakaz stosowania czynnika R-22

 

Ustawa F-gazowa

ROZPORZĄDZENIE (WE)  NR 517/2014 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r.  w sprawie  niektórych fluorowanych gazów  cieplarnianych

 

Fluorowane gazy cieplarniane- określenie odnoszące się do chemicznych związków organicznych oraz ich izomerów z wyłączeniem substancji kontrolowanych powodujących wzrost ocieplenia globalnego. Stopień wpływu danej substancji  określa wskaźnik GWP (Potencjał Efektu cieplarnianego) Został  odniesiony do czynnika  CO2 uznanego za wartość jednostkową (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat)

Fluorowane gazy cieplarniane:

a. Wodorofluorowęglowodory – HFC – np. R407C (GWP=1700), R410A (GWP=2000), R134a (GWP=1200)

b. Perfluorowęglowodory – PFC

c. Heksafluorek siarki

 

Przykład:

 

01.01.2020 -  zakaz wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających czynniki z grupy HFC o GWP=>2500

01.01.2022 – zakaz wprowadzania na rynek scentralizowanych systemów chłodniczych do zastosowań komercyjnych , o mocy chłodniczej 40 kW lub więcej, które zawierają, lub których działanie zależy od czynników HFC o GWP >=150 np. VRF

01.01.2025 – zakaz wprowadzania na rynek pojedynczych klimatyzatorów typu split, które zawierają mniej niż 3 kg lub których działanie zależy od czynników HFC o GWP >=750

  

Zgodnie z ustawą „F-gazową” należy podejmować działania zmniejszające wycieki.

Działania te obejmują:

1.Kontrola urządzeń pod względem wycieków: 

a.Urządzenia, w których jest wykorzystywane 5 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej  „fluorowanych gazów cieplarnianych” podlegają kontroli pod względem wycieków przynajmniej raz na 12 miesięcy.
b.Urządzenia, w których jest wykorzystywane 50 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej  „fluorowanych gazów cieplarnianych” podlegają kontroli pod względem wycieków przynajmniej raz na 6 miesięcy.
c.Urządzenia, w których jest wykorzystywane 500 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej  „fluorowanych gazów cieplarnianych” podlegają kontroli pod względem wycieków przynajmniej raz na 3 miesiące.

Jeżeli został zainstalowany system kontroli wycieków i działa poprawnie, częstotliwość przeprowadzania działań kontrolnych dla urządzeń w punktach a. b. i c. zmniejsza się dwukrotnie

2.  Dokonywanie w możliwie najszybszym czasie naprawy powstałych wycieków.

3.  Posiadanie kwalifikacji do pracy z czynnikiem chłodniczym

 

 

HFC

GWP

Wielkość ładunku w kg odpowiadający tonom ekwiwalentu CO2

5t

50t

500t

R410A

2088

2.4kg

23.9kg

239.5kg

R32

675

7.4kg

74.0kg

540.7kg

 

 Informacje uwzględniane w dokumentacji

1.  Ilość i rodzaj fluorowanego gazu cieplarnianego w układzie

2.  Dodawane ilości fluorowanych gazów cieplarnianych: Dodatki te mogą wynikać z potrzeb montażowych, konserwacyjnych, bądź serwisowych, ale także z konieczności uzupełniania wycieków

3. Nowość! Informacja, czy jakaś ilość fluorowanych gazów cieplarnianych w instalacji pochodzi z recyklingu lub regeneracji: Jeśli tak, należy wyszczególnić:

- Nazwę i adres zakładu, który dokonał recyklingu lub regeneracji

- W stosownym przypadku numer certyfikatu

4. Ilość odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych

5. Dane podmiotu, który montował, serwisował, konserwował, a także ewentualnie naprawiał lub likwidował urządzenie: w stosownym przypadku dane te należy uzupełnić o numer certyfikatu

6. Daty i wyniki kontroli szczelności

7. Nowość! W przypadku likwidacji urządzenia należy wyszczególnić środki podjęte w celu odzyskania i

utylizacji czynnika chłodniczego

Kto i jak długo przechowuje dokumentację?

Jeśli nie istnieje narodowa baza danych,

- Operator przechowuje dokumentację przez 5 lat

- Nowość! Podmiot serwisujący przechowuje kopię dokumentacji również przez 5 lat

Wglądu do dokumentacji mogą zażądać stosowne organa państwowe oraz Komisja Europejska.

 

Produkty FUJITSU podlegające dyrektywie ERP 

Ecodesign ENER LOT10            Klimatyzatory o mocy poniżej 12kW.  Obowiązuje od 01.01.2013

+ Etykieta Energetyczna    

 

Ecodesign ENER LOT 1            Wodne systemy grzewcze poniżej 400kW. Obowiązuje od 26.09.2015

+ Etykieta Energetyczna   

 

Ecodesign ENER LOT 21           Centralne układy grzewcze wł.   VRF grzanie. Obowiązuje 2017

bez etykiety Energetycznej        

 

Ecodesign ENTR LOT 6 –          Systemy klimatyzacyjne wł. VRF chłodzenie. Obowiązuje od 2017

bez etykiety Energetycznej    

 

Tryb liczenia wskaźnika SEER oraz SCOP

opisany w Normie EN 14825  (z marca 2012) "Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia - Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu"

  

"Zakres normy: Niniejsza Norma Europejska obejmuje klimatyzatory, pompy ciepła i ziębiarki cieczy. Ma ona zastosowanie do produkowanych fabrycznie jednostek zdefiniowanych w EN 14511-1:2011, z wyjątkiem jednokanałowych, szaf sterowniczych i szaf klimatyzacyjnych. Niniejsza Norma Europejska podaje metody obliczeniowe do określania referencyjnych sezonowych wskaźników efektywności energetycznej SEER i SEERon oraz sezonowych wskaźników efektywności SCOP, SCOPon i SCOPnet."

 

Chłodzenie    Dla urządzeń:      Q < 12 kW

SEER

 

    Gdzie 

QC -  roczne zapotrzebowanie na energię chłodniczą [kWh];

HTO, HSB, HCK, HOFF -  ilość godzin pracy w trybie wyłączonego termostatu, trybu standby, grzałki karteru i postoju.

PTO, PSB, PCK, POFF - zużycie energii w trybie wyłączonego termostatu, trybu standby, pracy grzałki karteru i postoju [kW].

 

Grzanie Dla urządzeń:      Q < 12 kW

 

Gdzie 

Qh -  roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą 1400 kWh/sezon dla strefy umiarkowanej];

HTO, HSB, HCK, HOFF -  ilość godzin pracy w trybie wyłączonego termostatu, trybu standby, grzałki karteru i postoju

PTO, PSB, PCK, POFF -  zużycie energii w trybie wyłączonego termostatu, trybu standby, pracy grzałki karteru i postoju [kW].

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi

SolX Energy – ThermX Sight Glass Video

SolX Energy – Moving the World Forward 

Fort Myers Beach Public Library

ThermX Cartoon Explainer Video

 

Słońce jest największym źródłem energii dostępnym na ziemi. Czerpie z niego fauna, flora ale również oczywiście ludzie. Pierwszym skojarzeniem jest wykorzytywanie słońca do podgrzewania. W przypadku chłodzenia, systemów klimatzyacji intensywna operacja słoneczna powoduje zwiększone zyski ciepła i większe obciążenie układów chłodniczych. 

Czy w związku z tym jest możliwość wsparcia chłodnictwa energią słoneczną?

 Firma SOLAR COOL wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie wykorzystania kolektorów słonecznych do podniesienia efektywności energetycznej układów chłodniczych . 

Kolektor słoneczny montuje się na odcinku pomiędzy sprężarką a skraplaczem. 

Układ chłodniczy

Ponieważ jest to część gazowa układu chłodniczego obowiązują w niej prawa dla gazu. Aby zrozumieć zasadę działania SOLAR COOL możemy skorzystać z prawa gazu doskonałego. 

 

Równanie CLAPEYRONA

 

Ponieważ w układzie chłodniczym objętość jest niezmienna, a ciśnienia są zależne od warunków otoczenia parownika i skraplacza, to przy wzroście temperatury na skutek dodatkowej energii słonecznej jedyną zmianą może być zmiejszenie ilości cząstek, które muszą przemieścić się do skraplacza. Cząstki dostają więc dodatkowej energii dzięki czemu możemy odciążyć sprężarkę. To poskutkuje zmniejszeniem obrotów, zmniejszeniem poboru energii elektrycznej a w konsekwencji podniesieniem wskaźnika efektywności. 

Wykresy pracy układu pokazują stałe temperatury skraplania i parowania. 

Wykresy

 

Kolektory SOLAR COOL, ze względu na duże nasłonacznienie latem wspomagają głównie układy  w trybie chłodzenia, ale oczywiście z powodzeniem mogą być wykorzystywane w trybie grzania. 

Wzrost efektywności energetyczne układów może osiągnąć wartość nawet bliską 70%. 

 

EER chłodzenie

 

CPO Grzanie

 

Lady chłdoznein

 

Innowacyjna technologia solarna została opracowana przez amerykańsko- angielskie konsorcjum i jest objęta międzynarodowym patentem. 

patenet

 

Skuteczność pracy SOLAR COOL została potwierdzona przez szereg zadowolonych klientów. Lista referencyjna jest tego najlepszym dowodem. 

referencje

 

Raporty z testów pracy wykonane przez zespół AKADEMII KLIMA-THERM dostępne są tutaj