Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Eko Akademia HVACR - UE

 

EKO AKADEMIA HVACR jest to otwarty projekt szkoleniowy z elementem doradztwa, skierowany do pracowników firm projektujących oraz firm montujących i serwisujących instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR z ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration).

 

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU

Zastosowanie instalacji HVACR w budownictwie ma coraz większy zasięg. Jednocześnie trwa dyskusja na temat wpływu HVACR na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Systemy HVACR zużywają energię elektryczną i pośrednio przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska generowanego przez elektrownie. Zwiększa to efekt cieplarniany podnosząc emisję CO2 w procesie produkcji energii. Wpływ ten jest determinowany przez jakość instalacji HVACR, które mogą być wysoce prądochłonne. Systemy klimatyzacji, ze względu na stosowane w nich gazy chłodnicze, mogą silnie oddziaływać na warstwę ozonową. Źle zaprojektowane i źle konserwowane instalacje lub urządzenia chłodnicze, porzucane pod koniec ich okresu użytkowania, bez odzyskania lub powtórnego wykorzystania czynnika chłodniczego, mogą powodować nadmierne emisje gazów do atmosfery. Obecnie dostępne są technologie pomagające eliminować ten negatywny wpływ. Polska zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi  (Protokół Montrealski, Protokół z Kioto) i legislacją UE, przekształca chłodnictwo w sektor bezpieczny i przyjazny środowisku. Ze względów ekologicznych od 2015r. w Europie ma być całkowite zakazane stosowanie szkodliwych czynników chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji.

Inny aspekt to negatywny wpływ źle serwisowanych instalacji na zdrowie człowieka (choroby górnych dróg oddechowych).

Odpowiedzialne ekologicznie podejście do działalności w branży HVACR to:

- projektowanie i montaż energooszczędnych instalacji i takich, które nie wykorzystują szkodliwych substancji chłodzących,

- regularna konserwacja instalacji i utylizacja zużytych instalacji zgodnie z legislacją UE,

- bezpieczeństwo użytkowników urządzeń HVACR. 

 

W procesie inwestycji budowlanych największy wpływ na wybór instalacji HVACR mają projektanci tych instalacji. W okresie użytkowania zaś główną rolę odgrywają firmy serwisujące i konserwujące, które odpowiadają za utylizację zużytego sprzętu .

Z tego powodu projekt koncentruje swoje wsparcie na poszerzeniu wiedzy i podniesieniu świadomości zastosowania technologii HVACR przyjaznych środowisku oraz zgodnych z legislacją UE wśród pracowników i właścicieli firm projektowych oraz montujących i serwisujących instalacje HVACR.

 

TEMATY SZKOLEŃ

* Zielona energia z powietrza – pompy ciepła  Waterstage

*Systemy klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Variable Refrigerant Flow  – zarządzanie pracą zaawansowanych systemów klimatyzacji

* Projektowanie energooszczędnych systemów klimatyzacji

* Odzysk energii w centralach wentylacyjnych

*EKO energia – odnawialne źródła ciepła w agregatach wody lodowej

* Nowe energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne typu SPLIT

 

KONTAKT:

Specjaliści ds. rekrutacji i promocji:

Edyta Majchrzak 601398766 emajchrzak@klima-therm.pl

Robert Motyliński 601 776 561 rmotylinski@klima-therm.pl